អំពី​ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន​ ទេពី  អាក្រូ  វិនិយោគ  ជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០១១​  តាមរយៈចុះបញ្ជី
នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ មជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមានលេខ CO.១៨៨៩KH/២០១១។      ទីស្នាក់ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនស្ថិតនៅផ្ទះលេខ
២៤៣-២៤៤ផ្លូវ៥៩៨ ក្រុមទី១០ ភូមិទួលគោក សង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ។  ដើម្បីពង្រីកការវិនិយោគបន្ថែម
ក្នុងវិស័យកសិ-ឧស្សាហកម្ម ស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា   ឧកញ៉ា  លី  សុភ័ក្ត    និងភាគទុនិកដែលមាន
បំណងវិនិយោគដូចគ្នា  បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនបីផ្សេងទៀត ដែលចំណុះឱ្យក្រុមហ៊ុន ទេពី អាក្រូ វិនិយោគ។  ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះរួមមាន
ក្រុមហ៊ុន អិកស៍ អិល អិកស៍ អាហ្រ្គោ,  ក្រុមហ៊ុន អិកស៍ អិល អិកស៍ ស៊ីង ស៊ីង និងក្រុមហ៊ុន បាយអូ ហ្គាដិន។     សកម្មភាពចម្បង
របស់ក្រុមហ៊ុន គឺចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យកសិ-ឧស្សាហកម្មតាមរយៈការដាំកៅស៊ូ និងស្វាយចន្ទី សម្រាប់នាំចេញទៅលក់ទីផ្សារបរទេស
ព្រមទាំងផ្គត់ផ្គងក្នុងស្រុក។    បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិ-ឧស្សាហកម្ម ដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជា ហើយនឹង
ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផលិតជ័រកៅស៊ូ និងស្វាយចន្ទីច្រើនជាងគេនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ។

-ជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខដែលមានបុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់ និងគណៈគ្រប់គ្រងរឹងមាំ
-ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យរឹងមាំ         និងការបង្កើតព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុអាចជឿជាក់បាន
-ការយកចិត្តខ្ពស់ចំពោះផ្នែកទីផ្សារនិងការពង្រីកបណ្តាញ ការឆ្លើយតបទាន់ពេល
វេលា និងគុណភាពសេវាកម្មអតិថិជន ជាគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យ។

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

ផ្ទៃដីគិតជាហិកតា

ប្រភេទដំណាំ

អាយុ

ក្រុមហ៊ុន ទេពី អាក្រូ វិនិយោគ

១.០០០

ដើមកៅស៊ូ

៦ឆ្នាំ

ក្រុមហ៊ុន អិកស៍ អិល អិកស៍ អាហ្រ្គោ

៤៦០

ដើមកៅស៊ូ

៥ឆ្នាំ

ក្រុមហ៊ុន អិកស៍ អិល អិកស៍ ស៊ីង ស៊ីង

១.២៥០

ដើមកៅស៊ូ

២ឆ្នាំ

ក្រុមហ៊ុន អិកស៍ អិល អិកស៍ ស៊ីង ស៊ីង

១.០០០

ដើមស្វាយចន្ទី

២ឆ្នាំ

ក្រុមហ៊ុន បាយអូ ហ្គាដេន

១.០០០

ដើមស្វាយចន្ទី៦​ខែ
ក្រុមហ៊ុន បាយអូ ហ្គាដេន២.០០០

សរុប

៦.៧១០

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit